Medlemsregler

Vi minner om noen av våre kontraktsvilkår:

  1. Nøkkelkortet ditt skal registres i resepsjonen hver gang du trener.
  2. Våre åpningstider er basert på tillit. Nøkkelkortet er personlig og det skal ikke lånes ut til ikke-medlemmer. Det er ikke lov å slippe inn andre utenom resepsjonstiden. Nordic Gym vil foreta kontroller og brudd på dette kan medføre bot.
    OBS: Det er heller ikke mulig å la andre “overta” ditt medlemskap.
  3. Nordic Gym har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og/eller distribusjon av dopingpreparater. Mistanke om ett eller flere av punktene fører til utestengelse med umiddelbar virking og/eller krav om at dopingprøve avlegges.
  4. Ved uaktsom behandling av utstyr som fører til skader på eller ødeleggelse av utstyr vil Nordic Gym kunne kreve erstatning fra vedkommende.
  5. Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke barn benytte treningsapparatene.  Det er foreldre/foresattes ansvar å hindre at barn skader seg på utstyr og apparater.

Vi tilbyr bemannet barnepass (se åpningstider her) og utover disse tidene kan barnerommet ved resepsjonen benyttes.

Brudd på våre medlemsregler kan føre til midlertidig utestengelse. Grove brudd anmeldes.